Helsingin seudun kauppakamari +358 9228 601
Tee korjausliike startup-yhteistyöllä

Jatkuvasti etenevä digitalisaatio luo haasteita suomalaisille yrityksille. Vakiintuneiden yritysten ja startupien yhteistyöllä saadaan aikaan innovaatioita, joilla haasteet muutetaan mahdollisuuksiksi. Startup-yhteistyö luo parhaimmillaan uutta liiketoimintaa, ratkaisuja ja kilpailuetua. 
  • Text Hover
Jo nyt startupien ratkaisuilla koneet hoitavat varastotyöt, inventaario onnistuu droneilla, toimintavikojen määritys tapahtuu digitaalisesti ja toimitusta pystyy tarkkailemaan älypakkauksilla eli kauppa pyörii ilman henkilökuntaa.

Älä toimi kuten ennen

Digitalisaatio tarjoaa valtavia mahdollisuuksia. Yritykset heräilevät kuitenkin huolestuttavan hiljaa miettimään, miten pysyä perässä kehityksessä ja taata menestys jatkossakin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan suomalaiset yritykset jäävät merkittävästi alle eurooppalaisen keskiarvon innovaatioyhteistyössä sekä panostuksissaan tutkimukseen ja kehitykseen.

- Vanhan toimintamallin haastaminen on isoin haaste vakiintuneille yrityksille, kertoo Antti Vuolli, Stora Enson Head of New Businessess.

Korjausliike startup-yhteistyöllä

Se mitä Airbnb teki hotellialalle, Uber taksialalle tai Amazon kaupankäynnille voi tapahtua mille tahansa toimialalle. Varmin tapa pysyä kyydissä on panostaa kehitykseen. Kun oma kehitysbudjetti on rajallinen ja toimintamallit syvälle juurtuneet, on järkevää harkita startup-yhteistyötä. Näin toimittiin 350 vuotiaassa Stora Ensossa, jossa 7% myynnistä tulee uusista tuotteista ja palveluista tänä päivänä.

- Meillä on oma yksikkö digitaaliseen kehitykseen. Lisäksi, 10 miljoonan euron sisäinen digi fund mahdollistaa ketteryyden, Vuolli valottaa.

Toimintaa helpottaa, kun siihen on jo valmiiksi sovittu rahoitus. Kehitykselle osoitettu budjetti selkiyttää liikkumavaraa päätöksenteossa. Vuollin mukaan fundit eli rahastot koetaan yrityksille parempana muotona sijoittaa uuteen liiketoimintaan kuin suorat sijoitukset startupiin.


Nopeus on valttia – fail fast

Startup-yhteistyössä pitää hahmottaa nopeasti, onko yhteistyö tuottavaa ja onko jatkolle edellytyksiä. Päämäärä on tietenkin liiketoiminnallinen hyöty ja kilpailuetu.

- Projekteilla pitää olla aikaraja. Muuten niitä voi olla vaikeaa lopettaa eikä tuloksia näy. Innovaation rahoitus on saatava toimimaan muutamassa kuukaudessa. Tällä ajetaan nopeaa kokeilukulttuuria - fail fast, neuvoo Vuolli.

Menestyäkseen startup-yhteistyössä prosessin pitää olla systemaattinen ja jatkuva. Stora Ensolla on yksi putki, jonka läpi kaikki menee. Digitiimi auttaa startupia sovittamaan palvelunsa Stora Enson muottiin sopivaksi.

Startupit ovat hyvin joustavia ja mukautumiskykyisiä eli heiltä saa palveluita juuri sinun yrityksen tarpeisiin.
  • Text Hover
Startup-yhteistyön onnistuminen kulminoituu luottamukseen

Vakiintuneet yritykset joutuvat miettimään riskin suhdetta tuottoon eli kuinka paljon uskaltavat laittaa liiketoiminnallista panosta startupiin. Startupit tarvitsevat referenssejä saadakseen uskottavuutta. Startupeilla puolestaan on pelko omistajuuden menettämisestä.

- Olennaista on, että omistajuus säilyy startupilla. Meidän digitiimin tehtävä on auttaa heitä onnistumaan, summaa Vuolli.

Suomen startup-ystävällisimmässä yrityksessä, Stora Ensossa, ymmärretään, että yhteistyökumppanin menestys hyödyttää myös itseä.

- Etenkin alussa ostetaan palveluita, ei omistajuutta. Sopimuspohjainen yhteistyö tulee paljon myöhemmin, kertoo Vuolli.

Startup-yhteistyö voi kevyimmillään tarkoittaa ovien avaamista startupille, tutustumista startupin toimintaan työvaihdon kautta, rahoituksen tarjoamista tai palvelun ostamista tavallisena asiakkaana.

Läpinäkyvyyttä voi lisätä julkistamalla sopimuspohjat.

- Sopimuspohjia olisi muutenkin syytä karsia helposti ymmärrettäviksi pari sivuisiksi. Monet suojaukset mielletään epäystävälliseksi startupin näkökulmasta, Vuolli toteaa

Ota ensimmäiset korjaavat askeleet


Loistava tilaisuus ottaa ensimmäiset korjaavat askeleet on ilmoittautua Chamberlink-tilaisuuteen. ChamberLink-tapahtumissa jaetaan kokemuksia startup-yhteistyöstä, luodaan uusia kontakteja ja etsitään mahdollisuuksia menestyä paremmin yhdessä. Tule kuulemaan, miten myös pienemmät vakiintuneemmat yritykset voivat hyötyä startup-yhteistyötä.

Heini Vesterinen

Tekstin kirjoittaja